Menu
Algemene ledenvergadering 2018
23 oktober 2018

Algemene ledenvergadering 2018

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van SCD'83 uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering welke wordt gehouden op maandag 5 november 2018 om 20:00 uur in Clubhuis 'De Basis'.


AGENDA

1. Opening voorzitter 

2. Mededelingen

3. Goedkeuring notulen
  - ledenvergadering dd. 06 - 11 - 2017 *
  - ledenvergadering dd. 20 - 06 - 2018 *

4. Jaarverslag secretaris

5. Financieel
  a. Financieel verslag penningmeester SCD’83 en financieel verslag kantine door Martijn Bouwman.
  b. Financieel verslag door de penningmeester van JVC Dedemsvaart, Roland Knol.

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuwe kascommissie

PAUZE

8. Privatisering

9. Bestuursverkiezing
Aftredend is dit jaar: Gert Benjamins. Hij stelt zich herkiesbaar voor een volgende periode. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden ingediend tot een half uur voor de vergadering. Een en ander volgens de statuten.

10. Rondvraag
Punten voor de rondvraag kunnen schriftelijk tot een half uur voor de vergadering worden ingediend
bij de secretaris.

11. Sluiting

* De notulen liggen ter inzage in de bestuurskamer. 
Ze zijn voor SCD’83 - leden opvraagbaar via de mail bij de secretaris ( secretaris@scd83.nl ).

Bijlage bekijken