Menu
Bericht vanuit de stuurgroep
09 maart 2021

Bericht vanuit de stuurgroep

Beste leden, Na de ledenvergadering van 1 februari j.l. zijn wij met de beide besturen aan de slag gegaan met het mandaat wat wij van de leden hebben gekregen. Wij zijn eerst begonnen met het formuleren van de opdrachten voor de werkgroepen. Deze opdrachten zijn de basis voor het te formen fusieplan dat voorgelegd gaat worden aan de leden. Wij hebben een behoorlijk aantal reacties van leden gekregen die wat willen beteken in dit proces. Vanuit deze reacties hebben wij als stuurgroep de mensen uitgenodigd om in de werkgroepen plaats te nemen.

De werkgroepen hebben van ons een document gekregen met daarin het onderwerp om van daaruit de opdrachten te onderzoeken.

Deze werkgroepen gaan vervolgens zelfstandig aan de slag en rapporteren hun bevindingen terug aan de stuurgroep. 

 

De stuurgroep bestaat uit de 2 voorzitters en 3 bestuursleden van beide verenigingen. 

 

De werkgroepen die geformeerd zijn:

 

Prestatievoetbal: 

Thijs Iliohan, Patrick Vos, Thomas Snoeijer, Ab Wessels 

 

Financiën: 

Martijn Bouman, Sebastiaan Zwiers, Roland Knol en Robert Prinsen

 

Historie/Cultuur          

Anne Peter Frankes, Kevin Roozendal, Sebastiaan Brandenburg, Jan van Koot, Wilfred Hiddink 

 

Communciatie: 

Asse Klein, Pim Kuijer, Angelique Lubbers, Stan Timmerman, Joeri Wulf,  

Zaalvoetbal

Henk Kist, Mark de Boer, Dave van de Vegt, Aart Iliohan Zondagvoetbal:

Bert Timmerman, Henry Nijsink, Frank Nijhuis, Peter ten Kate

 

De werkgroepen hebben vrijheid van werken en kunnen zich laten ondersteunen door mensen die specifieke kennis hebben over de verschillende onderwerpen. Als jullie als leden nog suggesties of opmerkingen hebben over de verschillende onderwerpen, dan nodigen wij jullie uit deze aan één van de beide besturen kenbaar te maken.De bevindingen van de werkgroepen worden in april gepresenteerd aan de stuurgroep. Vanuit deze bevindingen zal het fusieplan geschreven worden. Het fusieplan zal aan de leden worden voorgelegd.


Wij zullen jullie op de hoogte houden van dit proces. De stuurgroep.