Menu

De vrienden van SCD'83

De 'Vrienden van SCD'83' is een initiatief van de leden van SCD'83 en opgericht op 1 september 2013. Het doel van de Vrienden is om SCD'83 op projectbasis financieel te ondersteunen.

Het bestuur van SCD'83 en de leden van SCD'83 kunnen projecten aandragen. De Vrienden bepalen door middel van stemming welk(e) project(en) wordt ondersteund. Eén keer per seizoen organiseert het bestuur van de Vrienden een bijeenkomst voor alle Vrienden, waarin verantwoording wordt afgelegd met betrekking tot de projecten welke zijn gerealiseerd. Op deze bijeenkomst worden de nieuwe projecten vastgesteld. 

Reeds gerealiseerde projecten

• Alle SCD'83 veldspelers, zaalspelers en G-spelers voorzien van sporttassen.
• Nieuw bord met SCD'83 logo op het clubhuis aan de hoofdveldzijde.
• Opknapbeurt biljart in het clubhuis.
• Aanschaf van een evenemententent.
• Ondersteuning activiteiten op de afsluitingsdag.
• Bijdrage bier- en wijnproefavond voor de Vrienden en hun partners. Dit als dank voor de steun in de afgelopen jaren.

Lidmaatschap

Kosten lidmaatschap: € 26,- per jaar of € 13,- per half jaar.
Op dit moment telt de Vrienden van SCD'83 99 leden (1 juni 2018).
Informatie en opgave kan bij de bestuursleden van de Vrienden van SCD'83.

Bestuur Vrienden van SCD'83

Functie Naam  Email 
Voorzitter Jan Willem van Ringelestijn vanringelestijn@hetnet.nl
Penningmeester Alette Hakkers eahakkers@ziggo.nl
Lid Ron Dekker rmdekker@msn.com
Lid Henry Snoeijer h.snoeijer@hotmail.com
Lid Erik Pouls empouls@ziggo.nl