Menu
Nieuwjaarsreceptie 2019
07 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie 2019

De nieuwjaarsreceptie staat in het teken van een positieve benadering. Ook worden de vrijwilliger van het jaar en twee ereleden benoemd.


Net zoals ieder jaar begon SCD’83 de eerste zaterdag van het jaar met de traditionele nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Henk Kobes opende de nieuwjaarstoespraak met het uitspreken van de wens dat 2019 hopelijk veel goeds voor ons meebrengt op het gebied van geluk, sportiviteit, zakelijk succes en natuurlijk op het gebied van ons aller gezondheid. 

Een kleine terugblik naar 2018 doet ons kort stilstaan bij feiten waar we niet omheen kunnen – zoals de gezondheid van Ron Dekker en het overlijden van Gerrit Kampinga.

JVC DEDEMSVAART

Henk geeft aan dat - zoals men ook kan lezen in het voorwoord van de clubgids – hij meer waarde hecht aan een positieve benadering dan aan een negatieve. “Gaat dan alles goed? Nee, zeker niet. We hebben nog veel te wensen. Nog meer vrijwilligers om alle werkzaamheden te kunnen verrichten. Vooral binnen onze jeugdafdeling JVC Dedemsvaart kunnen we nog handen gebruiken. Het bestuur heeft nog een aantal lang openstaande vacatures. Maar ook trainers en leiders of mensen die op een andere manier ondersteunend willen zijn, zijn van harte welkom. JVC is de basis van heel voetballend Dedemsvaart. De basis, de fundering, moet goed zijn willen we er een mooi gebouw op kunnen bouwen.”

SCD’83 IN BEWEGING OP VERSCHILLENDE FRONTEN

“Er is nog veel te wensen, maar we zijn ook zeer trots daar we zien dat SCD’83 in beweging is. Het feit dat we dit seizoen met een vierde elftal zijn begonnen, wat genoemd wordt als vriendenteam.  Wij zijn blij dat we eindelijk van het stempel af zijn dat binnen SCD’83 er geen mogelijkheid is om als vriendenteam te fungeren. Dat kan zeer zeker. Er zijn er meer welkom.”

“Een tweede positieve punt zijn de activiteiten die we als vereniging organiseren.” Denk hierbij aan de uiterst gezellige seizoensafsluiting, de feestavond van februari, een gezellig Oktoberfest in november en een druk bezochtte Bingoavond. De voetbalreis van begin vorig jaar was ook mooi en staat ook voor komende maart weer op het programma. “Ook de Kerstborrel inclusief buffet voor al onze vrijwilligers, recent georganiseerd in ons Clubhuis, mocht op veel animo rekenen en werd goed gewaardeerd. Als mensen je vragen dit vaker te organiseren dan weet je dat het goed bevallen is.”

Het derde positieve punt dat Henk aanhaalt is de oprichting van de Businessclub Dedemsvaart. “Dit voornamelijk op basis van de twee initiatiefnemers Thomas Snoeijer namens SCD’83 en Guido van Zijl namens SV Dedemsvaart. De samenwerking van beide verenigingen maakt enthousiasme bij hen los en heeft al geleid tot vele nieuwe deelnemers. Kortom positiviteit is wat ons verder brengt.”

VOORUITBLIK 2019/2020

“Over positiviteit gesproken. Er is uitvoerig overleg geweest tussen trainers, spelers en bestuur over de invulling van het verhaal voor volgend jaar.  Ook daarin is goed met elkaar gesproken, verwachtingen zijn over en weer uitgesproken met uiteindelijk het positieve resultaat dat we voor komend seizoen zijn overeengekomen dat Richard Tempelman hoofdtrainer zal blijven en Nexhat Berisha de verantwoordelijke blijft voor ons twee elftal. 

Tot slot spreekt Henk de wens uit dat iedereen zijn of haar steentje wil bijdragen in een mooi en succesvol 2019.”

één VRIJWILLIGER VAN HET JAAR en twee ereleden

Naast het uitspreken van mooie wensen en voornemens voor het komende jaar is het tijdens de nieuwjaarsreceptie ook een goede gewoonte om de vrijwilliger van het jaar te noemen. De man die dit jaar de eretitel mag dragen is “een toonbeeld van positiviteit en hij zegt vrijwel nooit ‘nee’ als de club dat van hem vraagt; Richard Hans.”

De afgelopen jaren hebben we niet jaarlijks een erelid of lid van verdienste genoemd. Dit jaar was er volgens het bestuur aanleiding voor. Henk Kobes: “Chris, je bent enkele jaren geleden benoemd als lid van verdienste maar eigenlijk vinden we die benoeming onterecht. De tijd en aandacht die jij besteedt aan deze club is feitelijk niet te beschrijven.” Uitgeroepen tot erelid van SCD’83: Chris van Os.

Maar daar blijft het deze zaterdagmiddag niet bij. Volgens het bestuur was er nog ruimte voor een erelid: Aart Prinsen. “Dienstbaar en bescheiden is wat hem typeert, hij is een hele belangrijke schakel binnen de vereniging.”