Menu
Nieuwjaarsreceptie SCD '83 een groot succes!
13 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie SCD '83 een groot succes!

Eerder hebben wij u al laten weten dat de Nieuwjaarsreceptie wederom een goede opkomst kende en dat het een gezellige middag was. Toch willen wij u niet onthouden dat enkele mensen door de club in het middelpunt zijn geplaatst. Dus mocht u niet zijn geweest, hieronder een opsomming van de bijzonderheden van die middag.

Nadat de meeste mensen binnen waren nam voorzitter Henk Kobes plaats achter het
spreekgestoelte om namens het bestuur van SCD’83 de nieuwjaarstoespraak uit te spreken.
De nieuwjaarstoespraak, de gelegenheid terug te kijken maar vooral ook vooruit te zien. Niet alleen
oog voor de leuke dingen maar ook aandacht voor meer persoonlijk leed in de toespraak.
Ook sprak Kobes over de goede verstandhouding die zij inmiddels onderhield met het bij SV
Dedemsvaart nieuw geïnstalleerde bestuur. De eerste stappen in samenwerking zijn gezet. Wat al
heeft geresulteerd in een nieuwe kantineregeling. Een regeling waar beide besturen content mee
zijn.

Een goede opmaat voor verdergaande samenwerking met als doel in het verschiet de nieuwe
kleedkamer accommodatie en nieuwe gezamenlijke kantine. In 2020 willen beide besturen daar
flinke stappen vooruit in zetten. Kobes overhandigde zijn collega, Stefan Mensink, een boeket
bloemen met voornamelijk gele en oranje bloemen en plaatste daarbij de opmerking dat dit het
voorbeeld was hoe geel en oranje samen een prachtig boeket kunnen vormen. Mensink nam de
bloemen dankbaar in ontvangst.

Na de toespraak was er aandacht voor enkele mensen in het bijzonder:
Het bestuur van SCD’83 wilde allereerst uiting geven aan haar waardering voor de mens Ab Wessels.
Na jaren weer teruggekeerd bij JVC Dedemsvaart als Hoofd Jeugdopleiding. Zeer veel waardering
voor de man die vier avonden per week en elke zaterdag op de Boekweit bivakkeert. Hij die vrijwel
alle spelers en speelsters kent, die problemen ombuigt tot uitdagingen en die weer hard meewerkt
om de inhoud en structuur van JVC Dedemsvaart te vormen en te verbeteren.
Daarnaast wilde het bestuur dit podium gebruiken over de prestatie van Jarno Westerman. Hij is er in
geslaagd een profcontract te verdienen bij Pec Zwolle. Westerman zou aanwezig zijn om alle credits
te ontvangen ware het niet dat hij zich een dag daarvoor had geblesseerd waarvoor hij zich moest
laten behandelen. Het bleek een gebroken middenvoetsbeentje te zijn. Een grote teleurstelling voor
hem omdat de selectie van Pec Zwolle een dag later op trainingskamp naar Spanje zou gaan.
Uiteindelijk dus een dubbele teleurstelling. Desalniettemin lovende woorden voor Jarno. Jarenlang
hard werken had dan uiteindelijk geleid tot dit resultaat. Niet alleen hard werken van hem maar ook
van zijn ouders en overige gezinsleden. Nogmaals grote waardering en Kobes sprake de hoop uit op
een succesvolle voetbalcarriere voor hem.

Daarna was het tijd om te komen tot de benoeming van de vrijwilliger van het jaar. Richard Hans had
aan het begin van de bijeenkomst nog geprobeerd om zijn termijn als vrijwilliger van het jaar
nogmaals te verlengen. De dag daarvoor geopereerd om een deels nieuwe knie te krijgen, zocht hij
telefonisch contact en sprak alle aanwezigen op deze wijze toe. Een mooi begin van de toespraak.
Voor het jaar 2020 had het bestuur gemeend om Piet Kok te benoemen tot vrijwilliger van het jaar.
Piet die op vele vlakken vrijwilligerswerk verricht voor de club werd vooral geroemd om zijn inzet en
kwaliteit om de verbinding te leggen tussen jong en oud. Kobes noemde hem een bruggenbouwer.
Daarvan zijn er niet veel en zeker niet zoals Piet. Tomeloze energie en dat altijd gepaard doen gaan

met een lach. Altijd positief en oog voor datgene wat de jongeren zoeken binnen de club. Dat is
vooral merkbaar door zijn inzet binnen de activiteitencommissie. Hierbij zet hij zich net zo goed in
voor activiteiten waar zijn eigen voorkeur en die van leeftijdgenoten niet direct naar uit gaat.
Prijzenswaardig, volgens het bestuur, en daarom terecht de titel van Vrijwilliger van het jaar mogen
dragen.

Het was echter nog niet gedaan. Het bestuur was van mening dat Evert Lok het predicaat mocht
dragen van Lid van Verdienste van SCD’83.
Evert werd door Kobes het geweten en het geheugen van SCD genoemd. Daarnaast altijd bezig in het
belang van de club. Regelmatig ongevraagd en gevraagd zijn visie weergevend op de club en haar
toekomst. Is kritisch maar draagt daarbij altijd een optie aan om zaken te verbeteren. Juist daarom is
de club zo blij met hem. Altijd gericht op verbetering en altijd gericht op het positieve.
Daarbij werd gerefereerd aan het feit dat Evert één van de oprichters is van de Vrienden van SCD’83.
Een club die inmiddels al meer dan 100 leden kent. Zij zorgen jaarlijks voor ondersteuning van de
club door financieel een bijdrage te doen die de sfeer en uitstraling van de club ten goede komen.
Inmiddels heeft hij het stokje aan anderen overgegeven. Aan hen is het nu verder invulling te geven
aan de Vrienden.

Evert gaf te kennen in zijn dankwoord, even zonder woorden te zijn en daar werd met enige
verbazing op gereageerd. Hij hervond echter al snel zijn woordenschat en dankte de club en het
bestuur voor deze eretitel. Tevens noemde hij het bijzonder te waarderen dat het voltallige bestuur
van SV Dedemsvaart aanwezig was. Iets wat volgens hem een goede stap in de richting is van een
verdergaande samenwerking.
Na al deze plichtplegingen werd het glas geheven op 2020 en wenste men elkaar een gezond,
succesvol en bovenal sportief seizoen toe.