Menu
Uitnodiging “buitengewone” algemene ledenvergadering
07 juni 2019

Uitnodiging “buitengewone” algemene ledenvergadering

Het bestuur van SCD’83 nodigt al haar leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden uit om aanwezig te zijn bij de buitengewone ALV op donderdag 13 juni 2019.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal deze vergadering aanvangen om 19.30 uur. Dit heeft te maken met de, gewenste, aanwezigheid van de heer D.T. Prinsse. Hij zal namelijk om 20.30 uur aansluiten bij de buitengewone ALV van SV Dedemsvaart.

De vergadering zal plaatsvinden in ons Clubhuis de Basis op sportpark De Boekweit.

Aanleiding voor deze vergadering is het onderwerp Privatisering. Al eerder en vaker besproken tijdens ledenvergaderingen en andere formele en minder formele bijeenkomsten. Aanvankelijk betrof het de opdracht vanuit de gemeente Hardenberg om het kleedkamergebouw te privatiseren. In de daaropvolgende overleggen tussen beide Dedemsvaartse voetbalverenigingen zijn er meerdere opties besproken en daarbij kwam ook de gedachte naar voren om niet alleen nieuwbouw van kleedkamers te realiseren maar wellicht ook iets te realiseren op het gebied van een accommodatie ter vervanging van de beide huidige kantines.

Een ambitieus plan dat verschillende mogelijkheden qua uitwerking en realisatie blijkt te hebben. De vraag is nu of de ALV kan instemmen met realisatie van een dergelijk plan en hoe dit plan dan invulling dient te krijgen. 

De inspanningen tot nu toe hebben vier mogelijke oplossingen/invullingen opgeleverd. Deze vier opties zullen tijdens de ALV worden gepresenteerd. Vervolgens rekent en hoopt het bestuur op een inhoudelijke discussie die uiteindelijk zal leiden tot een keuze. Een keuze waarmee het bestuur dan verder aan de slag kan gaan.

Het mag duidelijk zijn dat voor het draagvlak van een dergelijk besluit een grote opkomst gewenst is. Langs de randen van de velden wordt er veelvuldig over dit onderwerp gesproken. Echter daar worden geen besluiten genomen. Dat zal plaatsvinden op 13 juni aanstaande. Dus toon uw betrokkenheid op het Dedemsvaartse voetbal en kom.

Namens het bestuur van SCD’83,

Jan Hamhuis
secretaris                    


 

Agenda buitengewone Algemene Ledenvergadering SCD ‘83

Datum:             Donderdag 13 juni 2019
Aanvang:          19.30 uur
(Let op: gewijzigd tijdstip)
Locatie:            Clubhuis De Basis

 

1. Opening

2. Terugblik op procesverloop tot nu toe

3.   Presentatie van de heer D.T. Prinsse over de recente ontwikkelingen en de presentatie van de vier mogelijkheden voor realisatie van een nieuwe kleedkameraccommodatie en varianten voor inrichting en realisatie nieuwe kantine(s). (vervolgens zal de heer Prinsse de vergadering verlaten)

4.  Mogelijkheid voor verdere inhoudelijke bespreking van de gepresenteerde mogelijkheden.

5.   Stemming

6.  Rondvraag

7.  Sluiting