Menu
Uitnodiging Ledenvergadering 25 mei
09 mei 2021

Uitnodiging Ledenvergadering 25 mei

Beste leden van SCD ‘83 Wij nodigen jullie van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 25 mei 2021 om 19:00 uur. Deze ledenvergadering wordt georganiseerd om de resultaten van het onderzoek naar de fusie te presenteren. Deze resultaten zijn vastgelegd in het fusieplan. Naast het fusieplan is ook een fusievoorstel opgemaakt door de notaris. Deze documenten worden besproken in de ledenvergadering en voor de leden is er gelegenheid om hierover vragen te stellen. Onze secretaris stuurt de documenten naar u toe.

 

Dit zijn de volgende documenten:

?        Agenda ledenvergadering 25 mei 2021                                 

?        Notulen ledenvergadering 1 februari 2021

?        Fusieplan voetbal Dedemsvaart

?        Fusievoorstel en toelichting fusievoorstel

?        Ontwerp statuten fusieclub

Daarnaast zijn er een aantal aanvullende documenten op te vragen bij onze secretaris Jan Hamhuis.

Dit zijn de volgende documenten:

Werkgroep historie                                                       Werkgroep financiën

Werkgroep prestatievoetbal                                     Werkgroep zaalvoetbal

Werkgroep communicatie                                          Werkgroep zondagvoetbal

Als u deze documenten wilt ontvangen stuur dan een verzoek naar secretaris@scd83.nl

In deze ledenvergadering wordt mandaat gevraagd van de leden om de fusie verder in gang te zetten.

Na het juridische proces met betrekking tot de fusie wordt er naar verwachting eind augustus 2021 een definitieve ledenstemming over de fusie tussen beide verenigingen georganiseerd.

Als u vragen vooraf vragen heeft over de onderwerpen op de agenda van de ledenvergadering dan kunt u die mailen naar secretaris@scd83.nl

De vergadering wordt georganiseerd met in achtneming van de coronamaatregelen.
Als bestuur is bij ons bekend dat een aantal leden het op prijs stellen om fysiek bij de vergadering aanwezig te zijn.
Wij weten op dit moment niet wat de beperkingen zullen zijn met betrekking tot het organiseren van een vergadering.
Wij gaan er dan ook op dit moment vanuit dat de vergadering deels fysiek en deels digitaal gaat plaatsvinden.

Wij willen u vragen om u op te geven via een link. Geef daarin aan als u fysiek aanwezig wil zijn.
Het aantal personen dat fysieke aanwezig kan zijn zal wel beperkt zijn.

Voor deelname stuurt u uw naam, e-mailadres en 06-nummer in via: https://forms.gle/Dj9zPnES18k6JwoXA

Indien u de vergadering bijwoont met meerdere leden is het dringende verzoek om u afzonderlijk aan te melden.

Na de aanmelding krijgt u op maandag 25 mei 2021 een instructie over het digitaal vergaderen waarin een link vermeld staat.
Als u op deze link klikt en u meldt zich aan dan ontvangt u een code op u telefoon, deze dient u in te vullen.
Daarna wordt u toegelaten tot de vergadering.

Voor meer informatie over hoe het online vergaderen werkt is te vinden op https://online-alv.nl

 

Het bestuur van SCD ‘83